โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรในระดับจังหวัด 2559

 

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ภายใต้โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรในระดับจังหวัด

Flowchart


ส่วนที่ 1
  รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพการตรวจสอบเฝ้าระวังเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตร

Powerpoint สาธิต "การใช้ชุดทดสอบ TM Kit (ปี2558)"

>>>>เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Powerpoint สาธิต "การใช้ชุดทดสอบ TM Kit (ปี2558)" <<<<

 

วีดีโอการแพ็คตัวอย่างผัก และผลไม้

>>>>เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว "วีดีโอการแพ็คตัวอย่างผัก และผลไม้ "<<<<