ศูนย์เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว GAP  ด้านพืช  

  1. ภาคเหนือ จำนวน 105,161 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   เชียงราย 
17,763
   เชียงใหม่ 
47,528
   น่าน 
5,318
   พะเยา 
3,620
   แพร่ 
1,313
   แม่ฮ่องสอน 
3,487
   ลำปาง 
10,401
   ลำพูน 
14,497
   อุตรดิตถ์ 
1,234

  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21,348 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กาฬสินธุ์ 
1,719
   ขอนแก่น 
2,412
   ชัยภูมิ 
779
   นครพนม 
1,966
   นครราชสีมา 
687
   บึงกาฬ 
680
   บุรีรัมย์ 
1,017
   มหาสารคาม 
820
   มุกดาหาร 
346
   ยโสธร 
509
   ร้อยเอ็ด 
1,050
   เลย 
1,964
   สกลนคร 
1,476
   สุรินทร์ 
1,066
   ศรีสะเกษ 
1,801
   หนองคาย 
1,466
   หนองบัวลำภู 
162
   อุดรธานี 
639
   อุบลราชธานี 
459
   อำนาจเจริญ 
330

  3. ภาคกลาง จำนวน 12,716 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กรุงเทพมหานคร 
596
   กำแพงเพชร 
431
   ชัยนาท 
98
   นครนายก 
230
   นครปฐม 
903
   นครสวรรค์ 
124
   นนทบุรี 
400
   ปทุมธานี 
598
   พระนครศรีอยุธยา 
157
   พิจิตร 
819
   พิษณุโลก 
1,393
   เพชรบูรณ์ 
2,668
   ลพบุรี 
689
   สมุทรปราการ 
236
   สมุทรสงคราม 
723
   สมุทรสาคร 
135
   สิงห์บุรี 
185
   สุโขทัย 
611
   สุพรรณบุรี 
574
   สระบุรี 
582
   อ่างทอง 
175
   อุทัยธานี 
389

  4. ภาคตะวันออก จำนวน 14,160 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   จันทบุรี 
8,081
   ฉะเชิงเทรา 
422
   ชลบุรี 
447
   ตราด 
2,001
   ปราจีนบุรี 
348
   ระยอง 
2,512
   สระแก้ว 
349

  5. ภาคตะวันตก จำนวน 5,242 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กาญจนบุรี 
509
   ตาก 
841
   ประจวบคีรีขันธ์ 
2,609
   เพชรบุรี 
247
   ราชบุรี 
1,036

  6. ภาคใต้ จำนวน 23,108 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กระบี่ 
1,978
   ชุมพร 
3,272
   ตรัง 
462
   นครศรีธรรมราช 
2,382
   นราธิวาส 
2,432
   ปัตตานี 
874
   พังงา 
1,293
   ภูเก็ต 
311
   ระนอง 
1,546
   สตูล 
904
   สงขลา 
1,368
   สุราษฎ์ธานี 
2,122
   ยะลา 
2,478
   พัทลุง 
1,686

  ด้านประมง  

  1. ภาคเหนือ จำนวน 152 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   เชียงราย 
16
   เชียงใหม่ 
4
   น่าน 
2
   พะเยา 
4
   แพร่ 
122
   แม่ฮ่องสอน 
0
   ลำปาง 
4
   ลำพูน 
0
   อุตรดิตถ์ 
0

  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 432 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กาฬสินธุ์ 
70
   ขอนแก่น 
28
   ชัยภูมิ 
7
   นครพนม 
53
   นครราชสีมา 
52
   บึงกาฬ 
0
   บุรีรัมย์ 
   มหาสารคาม 
40
   มุกดาหาร 
35
   ยโสธร 
8
   ร้อยเอ็ด 
10
   เลย 
5
   สกลนคร 
24
   สุรินทร์ 
6
   ศรีสะเกษ 
3
   หนองคาย 
10
   หนองบัวลำภู 
10
   อุดรธานี 
37
   อุบลราชธานี 
17
   อำนาจเจริญ 
17

  3. ภาคกลาง จำนวน 1,165 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กรุงเทพมหานคร 
1
   กำแพงเพชร 
3
   ชัยนาท 
15
   นครนายก 
25
   นครปฐม 
497
   นครสวรรค์ 
11
   นนทบุรี 
0
   ปทุมธานี 
64
   พระนครศรีอยุธยา 
5
   พิจิตร 
9
   พิษณุโลก 
12
   เพชรบูรณ์ 
4
   ลพบุรี 
6
   สมุทรปราการ 
220
   สมุทรสงคราม 
73
   สมุทรสาคร 
29
   สิงห์บุรี 
10
   สุโขทัย 
9
   สุพรรณบุรี 
117
   สระบุรี 
5
   อ่างทอง 
45
   อุทัยธานี 
5

  4. ภาคตะวันออก จำนวน 646 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   จันทบุรี 
1
   ฉะเชิงเทรา 
271
   ชลบุรี 
75
   ตราด 
4
   ปราจีนบุรี 
287
   ระยอง 
5
   สระแก้ว 
3

  5. ภาคตะวันตก จำนวน 613 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กาญจนบุรี 
70
   ตาก 
2
   ประจวบคีรีขันธ์ 
-
   เพชรบุรี 
32
   ราชบุรี 
509

  6. ภาคใต้ จำนวน 91 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กระบี่ 
-
   ชุมพร 
-
   ตรัง 
4
   นครศรีธรรมราช 
6
   นราธิวาส 
8
   ปัตตานี 
0
   พังงา 
2
   ภูเก็ต 
-
   ระนอง 
-
   สตูล 
2
   สงขลา 
14
   สุราษฎ์ธานี 
13
   ยะลา 
29
   พัทลุง 
13

  ด้านปศุสัตว์  

  1. ภาคเหนือ จำนวน 2,301 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   เชียงราย 
281
   เชียงใหม่ 
1,208
   น่าน 
73
   พะเยา 
30
   แพร่ 
122
   แม่ฮ่องสอน 
2
   ลำปาง 
198
   ลำพูน 
284
   อุตรดิตถ์ 
103

  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3,552 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กาฬสินธุ์ 
47
   ขอนแก่น 
717
   ชัยภูมิ 
123
   นครพนม 
170
   นครราชสีมา 
403
   บึงกาฬ 
9
   บุรีรัมย์ 
210
   มหาสารคาม 
285
   มุกดาหาร 
72
   ยโสธร 
54
   ร้อยเอ็ด 
234
   เลย 
146
   สกลนคร 
139
   สุรินทร์ 
21
   ศรีสะเกษ 
84
   หนองคาย 
153
   หนองบัวลำภู 
88
   อุดรธานี 
327
   อุบลราชธานี 
237
   อำนาจเจริญ 
33

  3. ภาคกลาง จำนวน 4,000 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กรุงเทพมหานคร 
4
   กำแพงเพชร 
178
   ชัยนาท 
136
   นครนายก 
147
   นครปฐม 
701
   นครสวรรค์ 
234
   นนทบุรี 
6
   ปทุมธานี 
6
   พระนครศรีอยุธยา 
84
   พิจิตร 
53
   พิษณุโลก 
136
   เพชรบูรณ์ 
275
   ลพบุรี 
1,095
   สมุทรปราการ 
-
   สมุทรสงคราม 
3
   สมุทรสาคร 
7
   สิงห์บุรี 
50
   สุโขทัย 
19
   สุพรรณบุรี 
403
   สระบุรี 
363
   อ่างทอง 
47
   อุทัยธานี 
53

  4. ภาคตะวันออก จำนวน 2,115 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   จันทบุรี 
214
   ฉะเชิงเทรา 
222
   ชลบุรี 
710
   ตราด 
66
   ปราจีนบุรี 
500
   ระยอง 
270
   สระแก้ว 
133

  5. ภาคตะวันตก จำนวน 1,978 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กาญจนบุรี 
963
   ตาก 
60
   ประจวบคีรีขันธ์ 
304
   เพชรบุรี 
257
   ราชบุรี 
394

  6. ภาคใต้ จำนวน 1,484 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กระบี่ 
129
   ชุมพร 
52
   ตรัง 
124
   นครศรีธรรมราช 
298
   พัทลุง 
324
   ปัตตานี 
18
   พังงา 
84
   ภูเก็ต 
18
   ระนอง 
9
   สตูล 
28
   สงขลา 
53
   สุราษฎ์ธานี 
339
   ยะลา 
8

  ด้านข้าว  

  1. ภาคเหนือ จำนวน 6,160 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   เชียงราย 
1,285
   เชียงใหม่ 
2,185
   น่าน 
318
   พะเยา 
306
   แพร่ 
189
   แม่ฮ่องสอน 
360
   ลำปาง 
368
   ลำพูน 
349
   อุตรดิตถ์ 
896

  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 31,615 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กาฬสินธุ์ 
1,447
   ขอนแก่น 
1,814
   ชัยภูมิ 
409
   นครพนม 
495
   นครราชสีมา 
1,489
   บึงกาฬ 
85
   บุรีรัมย์ 
2,141
   มหาสารคาม 
3,450
   มุกดาหาร 
198
   ยโสธร 
638
   ร้อยเอ็ด 
7,602
   เลย 
89
   สกลนคร 
1,584
   สุรินทร์ 
4,559
   ศรีสะเกษ 
3,021
   หนองคาย 
95
   หนองบัวลำภู 
251
   อุดรธานี 
1453
   อุบลราชธานี 
720
   อำนาจเจริญ 
75

  3. ภาคกลาง จำนวน 6,301 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กรุงเทพมหานคร
195
   กำแพงเพชร 
-
   ชัยนาท 
553
   นครนายก 
379
   นครปฐม 
386
   นครสวรรค์ 
154
   นนทบุรี 
28
   ปทุมธานี 
703
   พระนครศรีอยุธยา 
198
   พิจิตร 
53
   พิษณุโลก 
550
   เพชรบูรณ์ 
258
   ลพบุรี 
363
   สมุทรปราการ 
73
   สมุทรสงคราม 
6
   สมุทรสาคร 
-
   สิงห์บุรี 
388
   สุโขทัย 
260
   สุพรรณบุรี 
381
   สระบุรี 
995
   อ่างทอง 
116
   อุทัยธานี 
262

  4. ภาคตะวันออก จำนวน 835 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   จันทบุรี 
15
   ฉะเชิงเทรา 
477
   ชลบุรี 
-
   ตราด 
-
   ปราจีนบุรี 
343
   ระยอง 
-
   สระแก้ว 
-

  5. ภาคตะวันตก จำนวน 712 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กาญจนบุรี 
145
   ตาก 
142
   ประจวบคีรีขันธ์ 
-
   เพชรบุรี 
243
   ราชบุรี 
182

  6. ภาคใต้ จำนวน 1,758 ราย
ชื่อจังหวัด
จำนวนเกษตรกร
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
   กระบี่ 
-
   ชุมพร 
42
   ตรัง 
-
   นครศรีธรรมราช 
152
   นราธิวาส 
-
   ปัตตานี 
221
   พังงา 
-
   ภูเก็ต 
-
   ระนอง 
-
   สตูล 
-
   สงขลา 
157
   สุราษฎ์ธานี 
140
   ยะลา 
-
   พัทลุง 
1,046